Sykehus

Utfordringer med pasientjournaler
Helsevesenet har alltid hatt problemer med pasientjournalsystem, både av plasshensyn, ved merking av mapper og ved søk av arkiverte pasientjournaler. Dette var starten på Arkivett journalmappen i 1967. Oppgaven besto i å skape en ny arkivløsning for helsevesenet som var plassbesparende og ga bedre oversikt. Arkivett er nå i 50 sykehus, flere hundre legesentra, bedrifts- og distriktslegekontor. Arkivett har senere bistått med arkivløsninger i mange andre bransjer, og vårt viktigste fortrinn er at vi tilpasser våre løsninger etter våre kunders behov.

Løsningen på helsevesenets utfordring ble mappen x170-2000, som fortsatt er den enkleste, rimeligste og mest plassbesparende mappen på markedet fremdeles.

Ettersom vi alltid er på jakt etter smarte arkivløsninger, arbeider vi kontinuerlig med å forbedre eksisterende løsninger og å utvikle nye produkter som kan bidra til en enklere hverdag. Deskfile er for eksempel et resultat av et ønske om å få et ryddigere skrivebord, og samtidig ha full kontroll over papirene og oppgavene.