Adresse
Sykehusveien 24
1385 Asker

Åpningstider
Mandag til Fredag: 09.00 - 16.00

Om Arkivett

1967: System, orden og sikkerhet

Siden Arkivett så dagens lys i 1967 har vi bistått tusenvis av private- og offentlige organisasjoner med å utvikle oversiktlige og helhetlige arkivløsninger. Vår første oppgave besto i å skape et pasientjournalsystem for helsevesenet. Resultatet ble et arkivsystem med tilhørende journaler, som både ga bedre oversikt og var plassbesparende på en og samme tid.

Vår målsetting er å hjelpe våre kunder med å velge hensiktsmessige løsninger som forenkler hverdagen, gir god oversikt og tar dokumentsikkerhet på alvor. Vi har meget god kunnskap om planlegging, prosjektering, installering og flytting av små og store arkivløsninger. Vi vet at det økonomiske perspektivet er viktig for deg. Ta derfor kontakt med oss så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Dette vil på kortere og lengre sikt spare din virksomhet for betydlige beløp og ergrelser.