Adresse
Sykehusveien 24
1385 Asker

Åpningstider
Mandag til Fredag: 09.00 - 16.00

Referanser

Vi har hjulpet tusenvis av private- og offentlige virksomheter siden 1967
og vil også gjerne hjelpe deg.😀 Ta kontakt og så tar vi en prat!

Advokatfirmaet Selmer DA

Det visuelle uttrykket var sterkt vektlagt, med en kombinasjon av mindre kontorer og litt større åpne rom med arbeidsplasser var viktig da Advokatfirmaet Selmer DA flyttet til nye lokaler på Tjuvholmen i Oslo.

NAV Ensjø

Arkivett har levert Norges største elektronisk styrte mobile NAV arkiv, sentralt i Oslo. Hele 15 kilometer arkiv med blant annet adgangskontroll og automatisk overlys utgjør nå det nye fjernarkivet for NAV i hele hovedstaden.

Nye lokaler og sammenslåing av tre arkiver

NAV Enebakk skulle etableres ved at arbeids-, sosial-, og trygdekontoret i Enebakk skulle samlokaliseres i tråd med NAV reformens rammer.