Adresse
Sykehusveien 24
1385 Asker

Åpningstider
Mandag til Fredag: 09.00 - 16.00

NAV Enebakk

Nye lokaler og sammenslåing av tre arkiv.

NAV Enebakk skulle etableres ved at arbeids-, sosial-, og trygdekontoret i Enebakk skulle samlokaliseres i tråd med NAV reformens rammer. Det ble vektlagt funksjonalitet og enkel merking av saksmapper, og at systemet skulle kunne håndtere alle de tre arkivene fra de forskjellige etatene. Hele oppdraget var en konkurranse i tråd med regler for offentlig anskaffelse slik at pris også ble en viktig faktor. NAV Enebakk arkiverer sine saksmapper ut i fra fødselsdatoer på brukerne.

NAV Enebakk valgte arkivløsning med journalomslag og premarkert månedsmerking, som er rimelige i pris og som har et enkelt merkesystem som gjør dem lette å finne igjen. Disse ble plassert i Visage hengemapper som er laget av resirkulerbar polypropylen, er ekstremt slitesterke og laget for gjenbruk. I tillegg ble det satt inn skillekort for å markere overganger mellom datoer, slik at søkene etter mapper kunne effektiviseres.

For det sentrale arkivet gikk man for en løsning med elektronisk styrte mobile reoler, med mulighet for adgangskontroll. Bildet er et illustrasjonsfoto av et tilsvarende anlegg. Arkivett tok seg av alt fra prosjektering, flytting og montering, og organiserte hele arkivet i tråd med de avtalte retningslinjene.