Adresse
Sykehusveien 24
1385 Asker

Åpningstider
Mandag til Fredag: 09.00 - 16.00

NAV ENSJØ, Oslo

NAV Ensjø

Arkivett har levert Norges største elektronisk styrte mobile NAV arkiv, sentralt i Oslo.

Hele 15 kilometer arkiv med blant annet adgangskontroll og automatisk overlys utgjør nå det nye fjernarkivet for NAV i hele hovedstaden. Arkivett har med denne største leveransen til NAV i Norge igjen dokumentert hvor viktig det er for alle parter å foreta grundige og veloverveide avgjørelser i valg av arkivløsning med henblikk på fremtiden. Det nye fjernarkivet til NAV i Oslo føyer seg inn i rekken av de over 30 elektronisk styrte mobile arkivløsninger vi har levert til fornøyde NAV kontor over hele Norge. Vi hilser nye NAV kunder og alle andre som raskt måtte ønske å få gode råd og tips om hvordan vi kan løse deres arkivutfordinger hjertelig velkommen!